I imperialismens kölvatten

I imperialismens kölvatten

Sveriges roll i det imperialistiska systemet

Sverige är ett av världens rikaste länder. I vårt offentliga samtal får man lätt intrycket att vårt välstånd är ett resultat av strävsamhet och socialdemokratisk ”lagom”-politik – varken för kapitalistisk eller för socialistisk. Sveriges beskrivs ofta som en god, idealisk välfärdsstat, en ambassadör för ”kapitalism med ett mänskligt ansikte”.

Torkil Lauesen utmanar denna bild och beskriver ett land som tillhör imperialismens centrum. Han spårar den svenska ekonomins utveckling från den tidiga kolonialismen, via Kreuger-gruppens hänsynslöshet, den omfattande stålexporten till Nazityskland och svensk gruvdrift i Liberia, till svensk vapenindustri och transnationella företag som H&M, Volvo och Ikea. Sverige är litet, men har i århundraden berikat sig enormt på fattiga folks bekostnad. För att förstå vår egen ekonomisk-politiska historia och nutid krävs ett globalt perspektiv.

Torkil Lauesen, född 1952 i Köpenhamn, är politisk aktivist och författare. Han har skrivit flera böcker om antiimperialistisk teori och praktik.

Utgivning: 22 mars 2024
Rätt att bok kvar

Rätt att bo kvar

En handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering

De senaste åren har vi sett hur hyreslägenheter runtom i Sverige renoveras med omfattande hyreshöjningar som följd. Många hyresgäster har tvingats flytta – ibland från bostadsområden där de har bott under lång tid – därför att de inte längre har råd att betala hyran. Om inte hyresgäster går samman och kräver sina rättigheter kommer detta att fortsätta, och tusentals fler kommer att behöva flytta.

Rätt att bo kvar är tänkt att användas som ett praktiskt redskap i kampen om hyresrättens framtid. Boken har vuxit fram ur gemensamma erfarenheter av att ta strid mot renoveringar som åtföljts av kraftiga hyreshöjningar.

Författarna är engagerade i olika rörelser, och några av dem är forskare med inriktning mot bostadspolitik och stadsutveckling. Boken har tillkommit i en kollektiv process, där många har varit inblandade för att bidra med olika kunskaper och perspektiv.

Utgivning: 23 maj 2016
Du har varit i alla städer

Du har varit i alla städer

Städer är mycket politiska fenomen. De byggs av människor, men de formar också människorna som bor i dem. Utifrån denna insikt har städer i århundraden byggts som platser för att skapa moraliskt rättfärdiga liv, underdåniga liv och kapitalackumulerande liv.

I den här boken reser vi till åtta idealstäder och skärskådar striden om deras innehåll, en strid som ofta förs med subtila medel: stadsplaner, byråkrati, nybyggnationer och långsamma socioekonomiska förskjutningar.

Alexander Berthelsen är medförfattare till boken Trafikmaktordningen av Planka.nu och bloggar på popvanster.se. Det här är hans första bok under eget namn.

Utgivning: 30 oktober 2015
Rån för revolutionen

Rån för revolutionen: Blekingegadegruppen inifrån

Den danska så kallade Blekingegadeligan rånade värdetransporter och postkontor i Danmark under 1970- och 80-talet och skickade pengarna till befrielserörelser i tredje världen. Gruppen har på senare år uppmärksammats i böcker och tv-serier. Nu kommer för första gången aktivisternas egen berättelse.

Genom historiska dokument och unika intervjuer skildrar Gabriel Kuhn historien om den danska vänsterns svarta får. Medlemmarna berättar om sina lagliga och olagliga aktiviteter, samarbetet med palestinska PFLP och vardagen som kriminell i revolutionens tjänst.

Rån för revolutionen ger en djup inblick i gruppens teoretiska utveckling, från sextiotalets maoism till ekonomiska teorier om det ojämna utbytet mellan rika och fattiga länder. I centrum står dock de praktiska frågorna om hur man som invånare i ett imperialistiskt land kan göra konkret skillnad och bidra till en socialistisk utveckling.

Boken är ett viktigt bidrag till vänsterns historieskrivning. Blekingegadegruppens perspektiv på global rättvisa är högaktuellt i en värld där de före detta kolonierna fungerar som den rika världens fabrik och klyftan mellan fattig och rik bara växer.

Den här boken ges ut i samarbete med våra vänner på Verbal förlag.

Utgivning: 25 september 2014
Cybernetikens hypotes

Cybernetikens hypotes

Cybernetik är det tvärvetenskapliga studiet av kontroll och kommunikation i alla sorters system. Utgångspunkten för den här boken är att cybernetikens sätt att förstå människan, samhället och världen har varit centralt för den politiska utvecklingen i så kallat demokratiska länder under 1900-talet.

Författarkollektivet Tiqqun undersöker cybernetiken som en regeringsteknologi, utvecklad för att minimera antalet ”störningar” i vårt samhälle – ett samhälle där anordningar alltmer har kommit att ersätta människor som styrande instanser. Hur kan vi få samhället att hänga ihop när affärsintressen har penetrerat varje millimeter av den mänskliga existensen och omöjliggjort all gemenskap? Cybernetikens svar är tydligt: Med de rätta anordningarna behövs inget samhälle.

Tiqquns skoningslösa kritik kan ibland verka paranoid och dramatisk. Men i jämförelse med alla de myter om samhällets framsteg som översköljer oss i vardagen är Tiqquns perspektiv långt mer sakligt.


Utgivning: 26 september 2013
Teorin om Bloom

Teorin om Bloom

Bloom är en för vår civilisation emblematisk mänsklig gestalt, den helt och hållet samtida människan. Bloom är du och jag, eller åtminstone den person som vi får lära oss att vi borde vara. Den här boken handlar om Blooms själsliga och metafysiska tillstånd – ett tillstånd som präglas av tomhet och främlingskap, men som ibland låter oss ana en väg ut ur rollspelets sociala öken, en väg mot en sann gemenskap.

Bloom är också författarkollektivet Tiqquns benämning på tillståndet efter individualismen, när vi inte längre uppmanas att renodla någon inre essens eller substans, utan tvärtom fostras till att vara maximalt formbara – i stånd att anta vilken karaktär som helst när som helst. ”Det har (...) länge varit en nyckel för mig att anpassa mig efter olika situationer som jag försätts i, och alltid göra mitt bästa för att passa in så bra som möjligt.” (Anton Abele, moderat riksdagsledamot)

Bloom är med andra ord en tillvaro i vilken vi famlar efter varandra och försöker hitta sätt att mötas som något annat än färdigpaketerade individer. Vi kretsar alla i en nervös omloppsbana runt vår delade, potentiella kraft, rädda för att använda den och osäkra på hur.

Boken är försedd med ett introducerande förord av översättargruppen Kollektivkritik.

Utgivning: 26 september 2013
Tre klassiska texter

Tre klassiska texter

Omkring sekelskiftet 1800/1900 var vetenskaperna om samhället i färd med att anta den form som vi känner dem vid i dag. I denna volym tillgängliggörs nu tre texter som står för fundamentalt olika sätt att närma sig frågorna om hur samhället kan studeras. Dessa texter uppmuntrar oss att ta ett steg tillbaka och ifrågasätta våra antaganden om vilken sorts kunskap som egentligen är möjlig att uppnå om samhällen, och hur vi kan uppnå den. Här introduceras även den i dag relativt okände protosociologen Gabriel Tarde, tidigare outgiven på svenska, som de senaste decennierna har upptäckts på nytt och blivit en stor inspiration för tänkare som Bruno Latour och Gilles Deleuze. En förståelse för Tardes syn på samhällsvetenskap kastar nytt ljus över Émile Durkheims projekt att göra sociologin till en positiv och exakt vetenskap fullständigt skild från alla andra. Vi får också tillfälle att jämföra Tardes och Durkheims olika arbetssätt med metoden hos den något senare Max Weber, och fråga oss varför det av dessa tre tänkare framför allt är Durkheim som har stått modell för det senaste århundradets sociologi.

Boken är försedd med ett informativt och reflekterande förord av Christopher Kullenberg, doktor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Samlingen innehåller följande texter:
Gabriel Tarde – ”Universell repetition” (första kapitlet ur boken Imitationens lagar, 1890)
Émile Durkheim – Sociologins metodregler (bok, 1894)
Max Weber – ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” (artikel, 1904)

Utgivning: 5 oktober 2012
Shanzhai

Shanzhai

Shanzhai är ett vanligt kinesiskt ord för ”fejk”, men till skillnad från motsvarande begrepp hos oss saknar det helt negativa konnotationer. Det förknippas snarare med nihilistisk kreativitet och en viss rebellisk, kättersk påhittighet. Varför är det så fult att kopiera och plagiera i väst, men inte i Kina? Med en mängd anekdoter och fascinerande exempel beskriver Han Byung-Chul europeisk och kinesisk konsthistoria ur ett ovanligt perspektiv, nämligen synen på kopior och förfalskningar.

Shanzhai framstår som ett frihetligt drömland, långt från upphovsmännens polisstat. Eller är det bara en alternativ kapitalistisk produktionslogik? Oavsett vilket är det hög tid att vi blir medvetna om andra perspektiv på skapande och kopiering än de som dominerar i västvärlden. Denna essä kan vara ett första steg i en sådan riktning.

Utgivning: 5 oktober 2012
Trafikmaktordningen

Trafikmaktordningen

Aktivistnätverket Planka.nu har sedan starten 2001 varit Sveriges mest påhittiga kritiker av infrastrukturpolitik och förespråkare av gemensamt finansierad kollektivtrafik. Den här boken är en syntes av deras tankar som tar ett brett grepp om våra transportformers inneboende motsägelser och orimligheter. I kritiken av projekt som höghastighetståg och spårbilar framträder den påtvingade rörligheten som ett grundläggande problem. Vi tvingas hela tiden resa allt längre sträckor för att kunna ha fungerande liv, men våra möjligheter att göra detta är allt annat än lika. Den rådande trafikmaktordningen innebär både hierarkier av olika trafikslag och att människor har vitt skilda möjligheter att förflytta sig.

Men boken höjer också blicken från stadsrummets mest påtagliga orättvisor och ställer frågor om vår tids allmänna beroende av transporter. Vill vi verkligen ha en utveckling där vi uppmuntras till längre och längre resor varje dag? Och varför inbillar vi oss att planetens resurser skulle tillåta det?

Istället för automobilitet förespråkar Planka.nu tillgänglighet och sår så fröet till en framtid i vilken vi inte ständigt måste förflytta oss för att leva ett bra liv.

Boken finns i både engelsk och tysk översättning.

Planka.nu är ett nätverk av lokalorganisationer som arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik. Utöver den opinionsbildande verksamheten organiserar de avgiftsstrejkande kollektivtrafikanter i p-kassan, en solidaritetsfond där medlemmarna betalar varandras böter. Planka.nu finns i dagsläget i Stockholm, Göteborg, Skåne och Oslo. Denna bok är skriven av Planka.nu Stockholm.

Ljudbok! För dig som tycker att det är jobbigt eller töntigt att läsa böcker finns Trafikmaktordningen även som ljudbok, och du kan ladda ner den helt gratis! Eftersom filerna tar ganska mycket plats (ca. 480 MB) går den än så länge bara att ladda ner med med hjälp av BitTorrent. Fråga någon som är lite haj på datorer, om du är osäker på hur det går till. Här är torrent-länken till ljudboken.

Utgivning: 22 september 2011
Prometheus eller Narcissus?

Prometheus eller Narcissus?

Entreprenören som samhällsomvälvare

Samhällsekonomin är vår tids mest aktade och fruktade naturkraft. Den är nationernas högsta maktinstans, politikernas evigt fordrande chef. Men kan man säga att ekonomin har en bestämd natur, och var går i så fall gränsen till det ekonomiskt onaturliga?

Den här boken kartlägger gränslandet mellan affärsverksamhet och politisk verksamhet. Varför framställer sig allt fler företag som revolutionära aktörer? Är det möjligt att förändra världen genom att driva ett företag?

Karl Palmås belyser det tysta krig som dagligen utspelar sig runt omkring oss, vars vinnare får fastslå samhällsekonomins regler – striden om vad som är realistiskt i ekonomin, vad som är naturligt, vad som ”funkar”. Han granskar också vår kulturs föreställningar och myter om entreprenören som autonom, skapande individ, och utforskar andra möjliga synsätt på företagande, skapande och uppfinnande.

Med utgångspunkt i fem svenska företags berättelser jämför Palmås olika perspektiv på entreprenörers möjligheter att förändra samhället. Vad har hänt med det vi kallar kapitalism om marknaden har blivit en arena för motståndet, samtidigt som motståndet har blivit en marknad?

Utgivning: 1 juni 2011

Gilles Deleuze – en introduktion

Gilles Deleuze – en introduktion

Denna bok publicerades ursprungligen på Bokförlaget Korpen men distribueras av Koloni förlag.

Den franske filosofen Gilles Deleuze (1925–95) hör utan tvekan till de senaste decenniernas mest inflytelserika och populära tänkare. Människor från alla tänkbara verksamhetsfält har låtit sig influeras och inspireras av Deleuzes syn på skillnad som den grundläggande kraften i allt liv, och hans betoning på processer av förändring och blivande istället för färdiga identiteter. Den här boken gör en tydlig genomgång av centrala idéer i Deleuzes tankevärld.

Deleuze sade själv att han inte läste för att finna betydelsen i texter. Han var enbart intresserad av hur en text kan användas i ett sammanhang: hur den fungerar och vad den kan sätta igång. Vi på Korpen tror att den här texten skulle kunna påverka alla sorters människor. Därför har vi avvikit från vår tidigare vana att inte ge ut böcker som handlar om andra böcker. Vi tror att en lättläst introduktion till Gilles Deleuzes filosofi är precis vad Sveriges tankeklimat behöver.

Claire Colebrook bor och skriver på State College Pennsylvania i USA. Hon har skrivit böcker om ett flertal olika ämnen, från genus- och filmvetenskap till litteraturhistoria och poesi. Hon är professor på Penn State University.

Utgivning: 10 september 2010