Om Koloni förlag

Koloni förlag ger ut viktiga texter om samhället, samtiden och framtiden.

Förlaget bildades 2011 som en utväxt på Bokförlaget Korpen med namnet Korpen Koloni. Gamla Korpen låg då i dvala, och Korpen Koloni var tänkt att fungera som dess idémässiga arvtagare.

Hösten 2013 fick dock Bokförlaget Korpen en ny förläggare och ny energi, och förlaget kommer glädjande nog att leva vidare i sin ursprungliga skepnad. För att undvika förvirring lade vi själva därför bort Korpen i vårt namn och heter nu bara Koloni förlag. Korpen och Koloni har fortfarande en nära relation.

Vår logotyp föreställer en korsning mellan en så kallad sifonofor, eller ”kolonimanet”, och en rymdstation.